Επιστροφή

      Προγράμματα του ΚΠΕ Έδεσσας  

 

 

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας

υλοποιούνται 3 ημερήσια προγράμματα και ένα διήμερο.

Διάρκεια  ημερήσιου προγράμματος:  5 ώρες

Αριθμός μαθητών ανά ομάδα Π.Ε: έως 32

" Έργα θεού, έργα ανθρώπων:
Ο υγρότοπος Άγρα-Βρυττών-Νησίου"

"Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού
 Έδεσσας"

 

          
" Έργα θεού, έργα ανθρώπων:
Ο υγρότοπος Άγρα-Βρυττών-Νησίου"

" Έργα θεού, έργα ανθρώπων:
Ο υγρότοπος Άγρα-Βρυττών-Νησίου"

(διήμερο)