Επιστροφή    

 

Επιμορφωτικές συναντήσεις  
για τη σχολική χρονιά 2005-06

 

 

12-16/5/08

 Συμμετοχή του ΚΠΕ Έδεσσας στο πλαίσιο της έκθεσης  "Ανθοέδεσσα" του Δήμου Έδεσσας, και υλοποίηση προγράμματος  με τίτλο «Ανθή  ζω  μ΄ όλες τις αισθήσεις»

  Φωτογραφικό υλικό         

8-10/5/08

Υλοποίηση θεματικού σεμιναρίου  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  που διοργανώθηκε από το  Κ.Π.Ε  Έδεσσας,  με τίτλο:  «Απορρίμματα : Τα χρήσιμα… άχρηστα»

  Πρόγραμμα                      Αφίσα                       Φωτογραφικό υλικό                        

7-9/5/08

Υλοποίηση σεμιναρίου στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που διοργανώθηκε από το ΚΠΕ Έδεσσας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Αγωγής Υγείας-Περιβαλλοντικής Αγωγής, με τίτλο: «Σχολ(ε)ιάζοντας τη Διαχείριση Απορριμμάτων: Απορίες και απόρροιες»

 

Πρόγραμμα                      Αφίσα                       Φωτογραφικό υλικό 

22-23/2/08

Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Νεάπολης  με  το ΚΠΕ  Έδεσσας & Μακρινίτσας  καθώς και με τους  Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομών Ηρακλείου & Λασιθίου με τίτλο: «Απορρίμματα: τα χρήσιμα .. .άχρηστα»

Πρόγραμμα                                      Φωτογραφικό υλικό 

21/2/08

Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Βάμου, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Έδεσσας,  στο Βάμο με τίτλο: «Εναλλακτική Διαχείριση απορριμμάτων»

 

  Φωτογραφικό υλικό 

19/12/07

Υλοποίηση σεμιναρίου στελεχών εκπαίδευσης, που διοργανώθηκε από το ΚΠΕ Έδεσσας,  με τίτλο: "Δραστηριότητες των ΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Εκπαίδευση για την Αειφορία"

 

 Πρόγραμμα         

28-30/11/07

Υλοποίηση σεμιναρίου στελεχών εκπαίδευσης, που διοργανώθηκε από το ΚΠΕ Έδεσσας σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ-ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄,  με τίτλο:"ΔΑS.O.S."

 

  Πρόγραμμα          Αφίσα               Φωτογραφικό υλικό 

 

6/11/07

Υλοποίηση επιμορφωτικού  σεμιναρίου που διοργανώθηκε από  το  Κ.Π.Ε.  Έδεσσας, σε συνεργασία με τους  Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Αγωγής & Αγωγής Υγείας  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πέλλας με τίτλο: «η εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών στις δραστηριότητες περιβαλλοντικής αγωγής & αγωγής υγείας».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε Έδεσσας για εκπαιδευτικούς  της  Β/θμιας Εκπαίδευσης του  νομού Πέλλας.

    Πρόγραμμα                      Αφίσα                       Φωτογραφικό υλικό 

30/10/07 

Υλοποίηση επιμορφωτικού  σεμιναρίου που διοργανώθηκε από  το  Κ.Π.Ε.  Έδεσσας, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Στυλίδας, συντονιστικό φορέα του Εθνικού  Θεματικού Δικτύου «Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά μονοπάτια» και την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πέλλας με τίτλο: «Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωμυθολογικά μονοπάτια».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε Έδεσσας για εκπαιδευτικούς  της  Β/θμιας Εκπαίδευσης του  νομού Πέλλας.

                   Πρόγραμμα                   Αφίσα                  Φωτογραφικό υλικό

 

«Ανθή ζω  μ΄ όλες τις αισθήσεις»

  Φωτογραφικό υλικό         

 

 

 

 

 

 

Θεματικό σεμινάριο Π. Ε.  με τίτλο:

«Απορρίμματα : Τα χρήσιμα… άχρηστα»

 Φωτογραφικό υλικό 

 

Σεμινάριο στελεχών Π.Ε. με τίτλο:

«Σχολ(ε)ιάζοντας τη Διαχείριση Απορριμμάτων: Απορίες και απόρροιες» 

 

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:

«Απορρίμματα: τα χρήσιμα .. .άχρηστα»

 

 ΚΠΕ Νεάπολης  σε συνεργασία με  το ΚΠΕ  Έδεσσας & Μακρινίτσας  καθώς και με τους  Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομών Ηρακλείου & Λασιθίου

 

 Νεάπολη 22-23/2/08

Φωτογραφικό υλικό 

 

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:

«Εναλλακτική Διαχείριση απορριμμάτων»

ΚΠΕ Βάμου, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Έδεσσας

 Βάμος  21/2/08

Φωτογραφικό υλικό 

 

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:

"ΔΑS.O.S."

 ΚΠΕ Έδεσσας σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ-ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

Έδεσσα 28-3011/07

Φωτογραφικό υλικό 

 

 

 

 Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:

«η εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών

στις δραστηριότητες περιβαλλοντικής αγωγής & αγωγής υγείας»

 Κ.Π.Ε.  Έδεσσας, σε συνεργασία με τους  Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Αγωγής & Αγωγής Υγείας  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πέλλας

Έδεσσα 6/11/07

Φωτογραφικό υλικό 

 

Φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων

Φωτογραφικό υλικό από τα εργαστήρια των σεμιναρίων

 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο:

«Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωμυθολογικά μονοπάτι»

 Κ.Π.Ε.  Έδεσσας, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Στυλίδας, και την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πέλλας

Έδεσσα 30/10/07

 Φωτογραφικό υλικό 

 

Φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων

 

Φωτογραφικό υλικό από τα εργαστήρια των σεμιναρίων

 

 

Αρχή