Επιστροφή    

 

Επιμορφωτικές συναντήσεις  
για τη σχολική χρονιά 2005-06

 

 

 

 

5/6/12

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου

21/3/12

 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας, 21 Μαρτίου

   Παρουσίαση

16/12-17/12/11

Υλοποίηση θεματικού σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Blended Εκπαίδευση στην υπηρεσία της  Εκπαίδευσης για την Αειφορία»:  Διαμόρφωση σχεδίων project, ιστοεξερευνήσεων και  μικρομαθημάτων στις θεματικές περιοχές «Νερό  & Βιώσιμη Ανάπτυξη»  και  « Μείωση & χρηστή Διαχείριση των Απορριμμάτων», εκ του σύνεγγυς και από Απόσταση.Διδακτικές & Παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσα από τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Έδεσσας»

     Αφίσα                    Πρόγραμμα                              Έγκριση σεμιναρίου                               Φωτογραφικό υλικό     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή