Επιστροφή    

 

Επιμορφωτικές συναντήσεις  
για τη σχολική χρονιά 2005-06

 

 

 

 

 

16/3 - 18/3/07 

Υλοποίηση 3ήμερου σεμιναρίου από  το  Κ.Π.Ε.  Σουφλίου, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Έδεσσας, με τίτλο: «Καταναλωτισμός και Διαχείριση Απορριμμάτων». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε Σουφλίου για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας του.

Πρόγραμμα                             Αφίσα                         Φωτογραφικό υλικό

7/12 - 10/12/06

Υλοποίηση σεμιναρίου  στελεχών Π.Ε. που διοργανώθηκε  από το Κ.Π.Ε. Έδεσσας σε συνεργασία με το ΥΠ.Ε.Π.Θ, με τίτλο : «Σχολ(ε)ιάζοντας τη Διαχείριση Απορριμμάτων: Από το Σήμερα στο Αύριο»

                Πρόγραμμα                             Αφίσα                         Φωτογραφικό υλικό 

7/12 - 10/12/06

  Υλοποίηση θεματικού σεμιναρίου  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  που διοργανώθηκε από το  Κ.Π.Ε  Έδεσσας,  με τίτλο: Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Απορρίμματα : Τα χρήσιμα… άχρηστα»- Από το Σήμερα στο Αύριο

                          Πρόγραμμα                                  Φωτογραφικό υλικό 

                         Αφίσα   1                                  Αφίσα   2                          Αφίσα   3 

7/10/06

Yλοποίηση Εισαγωγικού Σεμιναρίου Π.Ε., με τίτλο "Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση σχετικά με την  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσα από τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Έδεσσας"

                                                                               Φωτογραφικό υλικό 

19/9/06

Συνάντηση Εργασίας Π.Ο. του ΚΠΕ Έδεσσας & Yπεύθυνων Π.Ε. Διευθύνσεων Εκπαίδευσης νομών εμβέλειας του   ΚΠΕ Έδεσσας

  

                Πρόγραμμα                                       Φωτογραφικό υλικό 

 

 

 

 

Σεμινάριο Π.Ε. με τίτλο:

«Καταναλωτισμός και Διαχείριση Απορριμμάτων»

 Κ.Π.Ε.  Σουφλίου σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Έδεσσας

Σουφλί  16-18/3/07

 Φωτογραφικό υλικό 

 

 

 

Σεμινάριο στελεχών Π.Ε. με τίτλο:

«Σχολ(ε)ιάζοντας τη Διαχείριση Απορριμμάτων: Από το Σήμερα στο Αύριο» 

Θεματικό σεμινάριο Π. Ε.  με τίτλο:

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Απορρίμματα : Τα χρήσιμα… άχρηστα»- Από το Σήμερα στο Αύριο

 Φωτογραφικό υλικό 

 

Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη στο Σταθμό Μεταφόρτωσης & στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ)

 

Φωτογραφικό υλικό από τα εργαστήρια των σεμιναρίων

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων

 

 

Φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων

 

 

 "Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση σχετικά με την  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσα από τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Έδεσσας"

 Φωτογραφικό υλικό 

 

 

 

 

 Συνάντηση  Yπευθύνων Π.Ε. νομών εμβέλειας του   ΚΠΕ Έδεσσας

 Φωτογραφικό υλικό 

 

 

Αρχή