Επιστροφή

  

Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
"Απορρίμματα: Τα χρήσιμα ... άχρηστα"

ØΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτσών

ØΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ØΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΗΓΕΣ

ØΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ØΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ØΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ØΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ

ØΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ØΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ØΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ØΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ØΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ &   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ØΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ
ØΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΠΕ

ØΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ØΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ØΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ØΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Ε.

 

 

 

 

 

                                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

   

Το νερό είναι το κυριότερο συστατικό της μάζας των ζωντανών οργανισμών. Η παρουσία του επηρέαζε πάντοτε τον τρόπο ζωής των ανθρώπινων πληθυσμών. Το νερό έφερε σε επικοινωνία διαφορετικούς πολιτισμούς, συνέβαλε στην πολιτισμική τους ανάπτυξη και πολλές φορές καθόρισε την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Επίσης, οι άνθρωποι, που τα παλιότερα χρόνια ήταν δεμένοι πολύ περισσότερο με τη γη και τη φύση, έκλεισαν μέσα στις παραδόσεις και τα έθιμά τους την αξία που είχε το νερό για τη ζωή τους.

Το νερό στον πλανήτη θεωρείται ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Αυτό ισχύει και για τα επιμέρους υδατικά αποθέματα, δηλαδή για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Παρ'ολα αυτά όμως, σε χώρες με έντονη ξηρασία μέσα στο υδρολογικό έτος, τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα και μη ανανεώσιμα, μ,ε μηδενική τροφοδοσία και αυξημένη ζήτηση.

Δύο είναι τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν το νερό. Το πρώτο από αυτά είναι το πρόβλημα των αποθεμάτων που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες, κυρίως του νοτίου ημισφαιρίου, και το δεύτερο το πρόβλημα της ποιότητας του νερού που υποβαθμίζεται.

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος, που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα, την ανθρωώπινη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου γενικά σε όλον τον κόσμο. Είναι ένας αν ανεώσιμος φυσικός πόρος, που μόνο αν τον προστατεύσει και τον διαχειριστεί σωστά ο άνθρωπος, μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις ευεργετικές του επιδράσεις επ'αόριστον.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Υποστήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο με:

         ·       παραχώρηση πρωτότυπου- και όχι μόνο- εκπαιδευτικού υλικού

·       προτεινόμενη βιβλιογραφία

·       θεματική επιμόρφωση των συντονιστών εκπαιδευτικών των ομάδων ΠΕ

·       ενεργοποίηση ηλεκτρονικών οδών, δημιουργία κοινών εκδόσεων και συμμετοχή σε κοινές  περιβαλλοντικές δράσεις  για τη διασύνδεση των σχολείων-μελών του δικτύου.

Συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς  και  διεθνείς φορείς, ΟΤΑ, επιστημονικές ενώσεις κλπ.

 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη νέας οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης στους εμπλεκόμενους μαθητές, φιλικής προς το περιβάλλον ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του νερού.

 

Διεθνείς Συνεργασίες με φορείς και σχολεία άλλων χωρών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1.      Ο κύκλος του νερού  

2.      Ενεργειακή αξιοποίηση του νερού

-Υδροκίνητα εργαστήρια

3.      Υγρότοποι και υδάτινα οικοσυστήματα

4.      Υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες  

5.      Ιαματικές πηγές

6.      Ποιότητα πόσιμου νερού

7.      Επεξεργασία νερού  

8.      Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

9.      Ιχθυοκαλλιέργειες  

10.   Διαδραστικά παιχνίδια με το νερό

11. Νερό και αθλητισμός

12. Νερό και θρησκεία

13. Νερό και τέχνη

14. Η μουσική του νερού

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ

Το  ΚΠΕ  Έδεσσας - Γιαννιτσών   συνεργάζεται  με  φορείς  όπως:  

 

u Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Εργαστήριο Έρευνας & Επικοινωνίας

        για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Τμήματος Επιστημών

        της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

u Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

u ΚΕΔΚΕ

u Σύνδεσμος  ΟΤΑ  Μείζονος Θεσσαλονίκης

u Ένωση Ελλήνων Φυσικών

u Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

u    ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

u Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  και  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

u Μεσογειακό Γραφείο για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΚΟ) 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΠΕ

Στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Δικτύου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη», το  ΚΠΕ  Έδεσσας - Γιαννιτσών συνεργάζεται   με  τα  ακόλουθα  Κέντρα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης :

 Βελβεντού- Σιάτιστας, Θερμού - Μεσολλογγίου, Κισσάβου-Ελασσόνας, Λιθακιάς Ζακύνθου, Ιεράπετρας - Νεάπολης, Μακρινίτσας, Νέας Κίου, Περτουλίου-Τρικαίων, Βιστωνίδας, Μελίτης, Μαρώνειας, Φιλιππιάδας

τα  οποία   είναι  συνεργαζόμενα Κέντρα  για  τα  σχολεία  των  Νομών  εμβέλειας  τους. 

* Ο  κατάλογος  των  κομβικών  συντονιστών  και  συνεργατών Υπευθύνων  Π.Ε.   σε  επίπεδο  νομών,  θα  παραμείνει  ανοιχτός  σε  όλη  τη  διάρκεια  λειτουργίας  του  δικτύου.

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

    Με  σκοπό   την  επιστημονική  τεκμηρίωση,  την  αποτελεσματική    στήριξη του  Εθνικού  Δικτύου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη»,  το  ΚΠΕ   Έδεσσας - Γιαννιτσών θα  αναπτύξει  συνεργασία με  τους  ειδικούς  επιστήμονες :

Βελέντζα  Κωνσταντίνο, Καθηγητή , Πρύτανη και  Πρόεδρο Συμβουλίου  Περιβάλλοντος,  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.

Μουσιόπουλο Νικόλαο, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Πολυτεχνικής  Σχολής,  ΑΠΘ

Καραγιαννίδη  Αβραάμ,  Επίκουρο  Καθηγητή  Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Πολυτεχνικής  Σχολής,  ΑΠΘ

Παρασκευόπουλο  Στέφανο,  Καθηγητή  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  ΑΠΘ

Γεωργόπουλο Αλέξανδρο,  Καθηγητή  Τμήματος  Επιστημών  Προσχολικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  ΑΠΘ

 

 

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

¤Το μέλλον των ελληνικών υγροτόπων υπό το πρίσμα εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά( 2000/60/EC) : Προβλήματα και Προοπτικές

Γ. Ζαλίδης, Καθηγητής Τμήματος Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ, 

Β. Τακαβάκογλου, Γεωπόνος,

Ε. Λαζαρίδου, Βιολόγος

Γ. Κανελλόπουλος, Γεωπόνος

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ

"Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων"

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗμερΙδΩΝ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΕΔΕΣΣΑ 6-7  ΙουλΙου 2013   με θΕμα:

"Τα θεματικά Δίκτυα του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία"

¤Αειφόρος διαχείριση του νερού ως πόρου με φυσική, ενεργειακή, οικονομική και κοινωνική διάσταση

Γ. Ζαλίδης, Καθηγητής Τμήματος Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ

 

¤Η σημασία της Θάλασσας στη διαχείριση υδατικού δυναμικού

Ν.Νικητάκος, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

¤Η ενεργειακή αξιοποίηση του νερού: Η περίπτωση του Υδροηλεκτρικού εργοστασίου του Άγρα

Σ.Δραγούμης,Ηεκτρολόγος Μηχανικός, τέως Διευθυντής Υδροηλεκτρικού Σταθμού Άγρα

 

¤Πηγές, υδραγωγεία, βρύσες και πηγάδια στις παραδόσεις

Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

 

¤Η προσαρμογή των υδρόβιων φυτών στο υδάτινο περιβάλλον

Θ. Σαββίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας-Τομέας Βοτανικής, ΑΠΘ

 

¤Βιώσιμη Διαχείριση Νερού. Νέοι φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος: Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του Α.Π.Θ.

Ε. Κολοκυθά, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΟΔΥ

 

¤Ιστοριογραμμή στα υδάτινα οικοσυστήματα

Ε. Τριανταφυλλίδου, Α. Καλέντζιου, Κ.Π.Ε. Βιστωνίδας

  

¤Διαδρομές νερού στη λεκάνη Πελαγονίας

Ι. Κεβρεκίδης,  Κ.Π.Ε. Μελίτης

 

¤Το νερό και ο ρόλος του στην ανάπτυξη του Κάμπου της Χίου (μαγκανοπήγαδο)

Γ. Μπατζούδη, Α. Παπατσούνη, Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης

 

¤Το πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Φιλιππιάδας "ΛΟΥΡΟΣ ΖΗΡΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ. Τρία διαφορετικά υδάτινα συστήματα

Ε. Ντάκουλας, Χ. Σκαμνέλος, Κ.Π.Ε. Φιλιππιάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΕΔΕΣΣΑ 8-9  ΙουλΙου 2013   με θΕμα:

"Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των ΤΠΕ στα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών"

¤Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του νερού - Το νερό ως αγαθό σε ανεπάρκεια και ως αιτία διαμάχης

Αγ. Καλλία , Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος στο ΕΚΔΔΑ, τ.νομικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

¤Προσέγγιση του νερού και του ρόλου του στην ανάπτυξη του Κάμπου της Χίου με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Γ. Μπατζούδη, Α. Παπατσούνη, Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης

 

¤Εκπαιδευτικό Σενάριο με τίτλο"Ζωή στο νερό: Η περίπτωση της χελώνας Καρέττα-Καρέττα"

Σ. Βασιλοπούλου, ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων

 

¤Αξιοποίηση της παρουσίας του νερού για την υλοποίηση υπαίθριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Εφαρμογή στο περιβάλλον των λουτρών Πόζαρ

Σ. Λαζαρίδης, Εκπαιδευτικός

 

¤Αειφορική διαχείριση του νερού

Μ. Μαχαιρίδου, Κ.Π.Ε. Μαρώνειας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ημεριδασ  ΛΑΡΙΣΑ 22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013   με θΕμα:

"Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"

¤Το νερό ως αντικείμενο Π.Ε. στο ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας

Κ. Οικονόμου, Κ. Σπανός, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας

¤Το νερό στη Λάρισα

Α. Μπαλογιάννης, εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΛ

 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ημεριδασ  θεσ/νικη 1 Νοεμβριου 2013   με θΕμα:

"Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"

¤Λειψυδρία στη Νεροχώρα

Ν. Ριφάκη, Γ. Σλαυκίδης, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Ελ. Κορδελιού & Βερτίσκου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ημεριδασ  β' αθηνασ, μαρουσι 4 Νοεμβριου 2013   με θΕμα:

"Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"

¤"Εκπαιδευτικά Προγράμματα Π.Ε. του ΚΠΕ Αργυρούπολης με θέμα το Νερό"

Β. Κωνσταντινίδης, Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Αργυρούπολης

¤"Αειφορική Διαχείριση του Νερού"

Σ. Αυλωνίτης, καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

¤"Υγροβιότοποι"

 Σ. Βαρέλα, Μέλος Π.Ο ΚΠΕ Κέρκυρας 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ, 6 ΙΟΥΛΙΟΥ2014 ΜΕ ΘΕΜΑ:

"Ο Όλυμπος το Βουνό του Μύθου & της Ζωής"

¤Δράση για το νερό, Ενιπέας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ       

ØΕνημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη λειτουργία Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2006-07(108683 /Γ7/18-10-2006/ΥΠΕΠΘ)

ØΕνημερωτικό σημείωμα (1) προς τα μέλη και τους συνεργαζόμενους φορείς του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: "Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη"

ØΑίτηση εκπαιδευτικού

ØΔήλωση συμμετοχής Υπευθύνων Σχολ. Δραστηριοτήτων Π.Ε

ØΔήλωση συμμετοχής ΚΠΕ

ØΔήλωση συμμετοχής Φορέα   

ØΔήλωση συμμετοχής Ειδικού Συνεργάτη       

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΝΕΡΟ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

 

 

 

Αρχή