Επιστροφή

 

Διδακτικές Μέθοδοι

ØΕκπαιδευτικό υλικό των Σχολικών Βιβλιοθηκών ανά τη χώρα (Υπηρεσία Σχολικών   Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ) σχετικό με τα απορρίμματα

Ø Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα απορρίμματα (πέραν των Σχολικών Βιβλιοθηκών)

Ø Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με Διδακτικές μεθόδους - Παιδαγωγικές αρχές & προσεγγίσεις

Ø Θεατρικά έργα

Ø Χρήσιμες Ιστοσελίδες

 

Ø Εκπαιδευτικό υλικό των Σχολικών Βιβλιοθηκών ανά τη χώρα (Υπηρεσία Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ) σχετικό με τα απορρίμματα

 

& Α. Βιβλιογραφία Σχολικών Βιβλιοθηκών

 1. Elkington J.,Το βιβλίο του μικρού πράσινου καταναλωτή, Εκδ. Σέλας, 1992 (Ταξινόμηση κατά Dewey : 363.7 ELK)

 2. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος , 1995 (363.7 ΕΠΙ)

 3. Condon J., Ανακυκλωμένο χαρτί, Εκδ. Ερευνητές 1992 (363.728 CON)

 4. Palmer J., Ανακυκλωμένο πλαστικό, Εκδ. Ερευνητές 1992 (363.728 PAL)

 5. Palmer J., Ανακυκλωμένο μέταλλο, Εκδ. Ερευνητές 1992 (363.728 PAL)

 6. Σκορδίλη Α., Εισαγωγή στην επεξεργασία των απορριμμάτων. Μηχανική διαλογή, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Αθήνα 1990 (363.728 ΣΚΟ)

 7. Valley B., 1001 τρόποι για να σωθεί ο πλανήτης μας, Εκδ. Νέα Σύνορα –Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1992 (636.73 VAL)

 8. Mackay F., Δραστηριότητες για το περιβάλλον, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1996 (372.357 MAC)

 9. Suzuki D., Μια ματιά στο περιβάλλον, Εκδ. Άδωνις, Αθήνα 1997 (577 SUZ)

 10. Van Cleaves J., Οικολογία για παιδιά, Εκδ. Πνευματικός, Αθήνα 1997 (577 VAN)

 11.  Χριστοδουλάκης Ν., Οικολογία, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2000 (577 ΧΡΙ)

 12. Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Οικολογία και περιβάλλον στην Ελλάδα του 2000, Εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1995

 13. Στάμου Α, Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων, Εκδ. Παπασωτηρίου Αθήνα 1995

      Β. Εκπαιδευτικά πακέτα Σχολικών Βιβλιοθηκών

 1. Θησαυρός από σκουπίδια, Ερευνητές 1997

 2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για βιώσιμες πόλεις, ΥΠ.Ε.Π.Θ.

        Γ. Cd - rom Σχολικών Βιβλιοθηκών

 1. Οικολογική ομάδα δράσης (διαχείριση επικίνδυνων στερεών απόβλητων), Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ø Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα απορρίμματα

          (πέραν των σχολικών βιβλιοθηκών)

 

& A. Βιβλιογραφία (πέραν των σχολικών βιβλιοθηκών)

 1. Condon J., Ανακυκλωμένο γυαλί, Εκδ. Ερευνητές 1992 (363.728 CON)

 2. Αλεξάκη Μ, Αγαπητίδη Ι., Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελληνική περιφέρεια, Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης Α.Ε., Αθήνα 1995

 3. Διαχείριση Απορριμμάτων - Η Ευθύνη της Πολιτείας και των Πολιτών», Πρακτικά Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων (Π.Ο.Σ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), 3-12-2003.

 4. Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια,  της Σοφία Ζαραμπούκα, Σειρά: Ιστορίες και γνώσεις, Εκδ. Πατάκη

 5. Νομοθεσία για το περιβάλλον (κεφ. Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων απόβλητων), Μιχαλοπούλου Χ. εκδ. Ζήτη Κατερίνα

            B. Εκπαιδευτικά πακέτα (πέραν των σχολικών βιβλιοθηκών)

 1. Οικολογικά σχολεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

 2. Φύση χωρίς σκουπίδια, Ε.Ε.Π.Φ.

ØΕκπαιδευτικό υλικό σχετικό με Διδακτικές μεθόδους - Παιδαγωγικές αρχές & προσεγγίσεις  

       & Α. Βιβλιογραφία Σχολικών Βιβλιοθηκών

 1. Αθανασάκης Α. – Κουσουρής Θ., Περιβάλλον και οικολογία στην εκπαίδευση, Εκδ. Δάρδανος Αθήνα 1999, (372.357 ΚΟΥ)

 2.  Άλκηστις, Το βιβλίο της δραματοποίησης, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998 (372.66 ΑΛΚ)

 3.  Άλκηστις, Το αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998 (372.66 ΑΛΚ)

 4. Γεωργόπουλος Α. – Τσαλίκη Ε., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδ. Gutenberg Αθήνα 1998 (372.357 ΓΕΩ)

 5. Επιστημονική Συνάντηση, Η συνθετική δημιουργική εργασία στο σχολικό πρόγραμμα, Εκδ. της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου, Αθήνα 1997 (371.3 ΣΥΝ)

 6. Κανάκης Ι., Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1999 (371.335 ΚΑΝ)

 7. Κογκούλης Ι., Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000 (371.3 ΚΟΓ

 8. Ματσαγγούρας Η., Η σχολική τάξη, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1999 (371.102 ΜΑΤ)

 9. Ματσαγγούρας Η., Στρατηγικές διδασκαλίας, Εκδ. Gutenberg Αθήνα 2000 (371.102 ΜΑΤ)

 10. Meyer E., Ομαδική διδασκαλία. Θεμελίωση και παραδείγματα. Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000 (371.395 ΜΕΥ)

 11. Παπάς Α., Μαθητοκεντρική Διδασκαλία (3 τόμοι), Εκδ. Βιβλία για όλους, Αθήνα 1996,   (Ταξινόμηση κατά Dewey : 371.102 ΠΑΠ)

 12. Παπασιδέρη Ι., Θέματα οικολογίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1996 (372.357 ΠΑΠ)

 13. Σέργη Λ., Δραματική έκφραση και αγωγή του παιδιού, Εκδ. Gutenberg Αθήνα 1991 (372.66 ΣΕΡ)

 14. Faure G. – Lascar S., Το θεατρικό παιχνίδι, Εκδ. Gutenberg Αθήνα 1994 (372.66 FAU)

 15. Φλογαΐτη Ε., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998 (372.35 ΦΛΟ)

 16. Frey K., Η «Μέθοδος Project», Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη  1998 (371.36 FRE)

Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με Διδακτικές μεθόδους - Παιδαγωγικές αρχές & προσεγγίσεις   (πέραν των σχολικών βιβλιοθηκών)

 

    & Α. Βιβλιογραφία( πέραν των σχολικών βιβλιοθηκών)

 1. Αναστασάτος Ν., Σχολείο και Περιβάλλον.Από τη θεωρεία στην πράξη, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2005

 2. Γεωργόπουλος Α. & Τσαλίκη Ε., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές, φιλοσοφία, μεθοδολογία, παιχνίδια, ασκήσεις, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1993

 3. Γεωργόπουλος Α., Περιβαλλοντική Ηθική, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004

 4. Γκόβας Ν., Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2002

 5. Δεληκανάκη Ν. – Κοκολάκη Ρ. – Νοΐδου Μ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα

 6. Ματσαγγούρας Η., Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2003

 7. Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου Ε., Αναστασίου Δ., Ξανθάκου Γ., Αναστασάτος Ν., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2004

 8. Katz L. & Chard S., Η μέθοδος Project, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2004

 9. Ξανθάκου Γ. & Καΐλα Μ., Η δημιουργικότητα στο σχολείο, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002

 10. Παπαδημητρίου Β., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 1998

         Β. Εκπαιδευτικά πακέτα   (πέραν των σχολικών βιβλιοθηκών)

 1. Τμήμα Θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, Θέατρο και σχολείο, Παραγ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1998

Επιμέλεια Βιβλιογραφίας - Πηγών

από την Οικονομίδου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Γυμνασίου Πέλλας

 

ØΘεατρικά έργα

"Το Ποταμι που θυμωσε" (161 ΚΒ) του Θοδωρή Παπαϊωάννου  εκπαιδευτικού

Το ποτάμι που θύμωσε είναι... μια νερένια ιστορία  που παίρνουν μέρος  οι πυγολαμπίδες, οι νύμφες Ναϊάδες, οι ψαράδες, ο εργοστασιάρχης, ο σύμβουλός του, οι εργάτες, οι αγρότες, ο δήμαρχος, οι κάτοικοι, τα παιδιά και το ποτάμι.

Ο Θοδωρής Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Γερμανία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης το 1986. Μένει στην Έδεσσα, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Είναι αποσπασμένος στο ΚΠΕ Έδεσσας. Κατά δήλωσή του, τις περισσότερες φορές που μπαίνει στην τάξη του έρχεται να πάει να κάτσει σε θρανίο! Ερασιτεχνικά σαν ηθοποιός έχει παίξει σε παραστάσεις της Θεατρικής ομάδας της Π.Α.Θ., του Θεάτρου της Σητείας και του Εδεσσαϊκού Θεάτρου. Ως μουσικός  παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Με την ιδιότητα του συγγραφέα έχει γράψει επίσης τα θεατρικά έργα «Μια Κυριακή στο δάσος», «Ο έκτος κύκλος».

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:2381029436 κινητό 6977052154

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: theoekt@yahoo.gr

Ø Χρήσιμες Ιστοσελίδες                     

http://www.ecorec.gr

Οικολογική  εταιρεία ανακύκλωσης. Στον ιστοχώρο της Ο.Ε.Α. μπορείτε μα βρείτε πολλές πληροφορίες για τα ανακυκλώσιμα υλικά, την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και τη σχετική νομοθεσία.

 

http://www.go-recycle.gr

Ελληνικό Δίκτυο Ανακύκλωσης

Σελίδα  για  την  ανακύκλωση  του  Γυμνασίου  Γαργαλιάνων

 

http://www.anakyklosi.idx.gr

Τα  πάντα  για  την  ανακύκλωση.

Πλήθος  θεμάτων  για  την  ανακύκλωση

 

 http://www.minenv.gr/anakyklosi/index.html

Στην ιστοσελίδα αυτή του ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχουν πληροφορίες για την εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα οφέλη της ανακύκλωσης και τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών & «άλλων προϊόντων».

 

 http://www.afis.gr

Η ιστοσελίδα της εταιρείας ΑΦΗΣ περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση μπαταριών.

 

http://www.electrocycle.gr

Η ιστοσελίδα της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. περιέχει πληροφορίες για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 

http://www.edoe.gr

ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)

Περιέχει πληροφορίες για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων 

 

http://eedsa.duth.gr

Ο ιστοχώρος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη)

 

http://www.recycle.gr

Ελληνικό Δίκτυο Ανακύκλωσης

Κατάλογος εταιριών, εκθέσεις, συνέδρια, ειδήσεις και πολλά άλλα για την ανακύκλωση
 

http://www.thessalonikicity.gr/astiki_anaptixi/Kathariotita/anakiklosi.htm

Ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την ανακύκλωση

 

http://www.anakyklosi.gr/main.php?id=30&lang=el

Η σελίδα του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζεται το έργο του Συνδέσμου στον τομέα της ανακύκλωσης.

 

http://www.ecoelastika.gr

Ο ιστοχώρος του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών.

Η Ecoelastika μεριμνά για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών, την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά, την αξιοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των μεταχειρισμένων ελαστικών.

 

http://www.prasino.gr/enviroment/anakiklosi.htm

 

http://www.dnr.state.wi.us/org/caer/ce/eek/earth/recycle/index.htm

Wisconsin Department of Natural Resources

Η ιστοσελίδα περιέχει δραστηριότητες για παιδιά σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση

 

http://www.epa.gov/recyclecity

http://www.epa.gov/epahome/educational.htm

http://epa.gov/highschool/waste.htm

http://epa.gov/kids/garbage

Environmental Protection Agency of United States

Οι ιστοσελίδες περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες, παιχνίδια και  δραστηριότητες για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και για άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα

 

http://afroditi.uom.gr/emas

Ιστοχώρος σχετικός  με  το  Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  (παρέχονται  πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα EMAS-EDIN. Το έργο EMAS-EDIN στοχεύει στην ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

 

http://lhtee.meng.auth.gr

Ιστοχώρος σχετικός με τη επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ

http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm1.pdf

  Παραγωγή στερεών αποβλήτων

http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm2.pdf

  Προσωρινή αποθήκευση - Συλλογή –

  Μεταφορά/μεταφόρτωση - Kοστολόγηση υπηρεσιών

http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm3.pdf

  Ανακύκλωση υλικών - Διαλογή στην πηγή

http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm4.pdf

  Μηχανικός διαχωρισμός - Λιπασματοποίηση

http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm5.pdf

  Θερμική επεξεργασία

http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm6.pdf

  Τελική διάθεση – Ταφή

 

MEdIES - aporrimata

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει  χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με  τα απορρίμματα και τη διαχείρισή  τους.

 

http://www.pi-schools.gr/perivalontiki

Η ιστοσελίδα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με διδακτικές μεθόδους

 

http://www.greenuniversity.gr/gr

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς επίσης και νομοθεσία σχετικά με τα στερεά απόβλητα, την υγιεινή και ασφάλεια, το θόρυβο κ.ά

http://www.elinyae.gr

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Υγιεινή και Aσφάλεια χώρων εργασίας και ανθρώπων, που ασχολούνται με τη διαχείριση απορριμάτων

 

 

Αρχή