©  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας                            Κατασκευή:  Μενέλαος Μιχαηλίδης  , Ευαγγελία Τσιγγενοπούλου                       Υπεύθυνος  υλικού : Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Έδεσσας                              Τελευταία Ενημέρωση:    09/09/2013